Obchody 800 - lecia Sławna

Obchody 800 - lecia Sławna
16.11.2021

Dokładnie 800 lat temu pojawiła się pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości Sławno, chociaż trzeba przyznać, że wieś ta z pewnością istniała jeszcze wcześniej. Z tej okazji w dniu 10 listopada w strażnicy OSP w Sławnie odbyła się uroczystość obchodów Jubileuszu 800-lecia Sławna. W uroczystości udział wzięli : Wójt gminy Sławno -Tadeusz Wojciechowski, Zastępca wójta- Beata Szlęzak, Sekretarz -Andrzej Mazur, Skarbnik - Mirosława Śmigiel, Przewodniczący Rady Gminy - Stanisław Zdulski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Marta Nowak-Jędrzejewska, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - Mariusz Śmigiel, Przewodniczący Komisji Samorządu i Porządku Publicznego- Grzegorz Mikucki, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół z terenu gminy Sławno, strażacy z OSP Sławno, sołtys Sławna - Małgorzata Filipczak, mieszkańcy Sławna oraz harcerze z 11 Zielonego Szczepu Harcerskiego IMPARES im. majora Hubala.

Uroczystość rozpoczęła się występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Sławna. Po oficjalnej części kustosz z Muzeum Regionalnego w Opocznie Pan Wiktor Pietrzyk przedstawił uczestnikom wydarzenia i historię miejscowości Sławno. Następnie odbył się koncert patriotyczny podczas którego wystąpili uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie- Julia Szlęzak i Jakub Galicki, zespoły folklorystyczne „ Róża” z Gawron i „ „Słowiki” ze Sławna oraz absolwent SP w Kunicach, Jakub Jędrzejewski.

Uroczystość poprowadzili harcerze z 11 Zielonego Szczepu Harcerskiego IMPARES im. majora Hubala - Amelia Pogorzała i Jakub Jędrzejewski. Również z okazji jubileuszu w centrum Sławna prezentowana jest plenerowa wystawa starych fotografii i dokumentów archiwalnych oraz fotografii wydarzeń z ostatnich lat. Ekspozycja młodym mieszkańcom Sławna przybliża historię, starszym daje okazję do wspomnień. Rdzenni mieszkańcy szukają tu zdjęć swojej rodziny, nowi z zaciekawieniem poznają dawne dzieje Sławna. Na twarzach zwiedzających pojawiają się łzy wzruszenia przeplatane uśmiechami. Miło posłuchać wspomnień osób odwiedzających naszą wystawę.

Składamy serdecznie podziękowania wszystkim mieszkańcom Sławna i okolic, którzy przekazali nam swoje cenne pamiątki minionych lat w postaci fotografii i dokumentów obrazujących życie mieszkańców Sławna. Przekazane materiały to świadectwo naszej przeszłości, które warto znać i pamiętać- lokalną historię, zwyczaje i kulturę, bo to są podwaliny naszej tożsamości.

Uroczystość 800 lat Sławna zorganizowano w ramach projektu pod nazwą „SŁAWNA HISTORIA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI - 800 LECIE” z programu „Mikrogranty w Łódzkiem 2021" realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

 

August 2022

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku