Oferty inwestycyjne

Oferty inwestycyjne

ZAINWESTUJ W GMINIE SŁAWNO!

Gmina Sławno położona jest w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego, na terenie powiatu opoczyńskiego i bezpośrednio graniczy z gminami:

  • od północy: Tomaszów Mazowiecki i Inowłódz,
  • od wschodu: Opoczno,
  • od południa: Białaczów i Paradyż,
  • od zachodu: Mniszków.

Dzięki bardzo korzystnemu położeniu geograficznemu przy głównych szlakach komunikacyjnych jest bardzo atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji. Samorząd Gminy stara się zapewnić jak najlepsze warunki podmiotom zainteresowanym lokacją swojego kapitału na terenie gminy oraz oferuje wszelką pomoc podczas procesu inwestycyjnego.

 

 

Tereny inwestycyjne - Podstrefa Sławno - Kompleks 1 - Obręb ewidencyjny Wygnanów

Gmina Sławno posiada przygotowane tereny o powierzchni ok. 94,65 ha wyłączone z produkcji rolniczej z przeznaczeniem na tereny przemysłowe. Na części tego obszaru została utworzona Podstrefa Sławno w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ? Kompleks 1 - Obręb ewidencyjny Wygnanów na powierzchni 21,316 ha, z czego 5,1234 ha to grunty własne Gminy.

Tereny strefy zlokalizowane są w odległości około 6km  w linii prostej od drogi krajowej Nr 12 oraz w odległości około 500m od kolei relacji Skarżysko ? Kamienna ? Tomaszów Mazowiecki, a w odległości ok. 400m znajduje się bocznica kolejowa kopalni piasku kwarcowego Grudzeń Las Sp. z o.o. Do granic strefy prowadzi droga gminna o nawierzchni asfaltowej i szerokości 6m.

Droga dojazdowa do Podstrefy Sławno   Droga dojazdowa do Podstrefy Sławno

Droga dojazdowa do Podstrefy Sławno - Kompleks 1 ? Obręb ewidencyjny Wygnanów

 

Działki we własności Gminy Sławno wchodzące w skład Kompleksu 1 ? Obręb ewidencyjny Wygnanów:

  • Dz. nr ewid.: 152/2 o pow. 0,4549 ha, obręb ewid.: Wygnanów
  • Dz. nr ewid.: 153/2 o pow. 0,3753 ha, obręb ewid.: Wygnanów
  • Dz. nr ewid.: 154/2 o pow. 1,5832 ha, obręb ewid.: Wygnanów
  • Dz. nr ewid.: 155 o pow. 2,7100 ha, obręb ewid.: Wygnanów

Szczegółowy opis kompleksu oraz interaktywna mapa lokalizacji są dostępne na stronie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pod adresem:

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Urząd Gminy w Sławnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26-332 Sławno
pow. opoczyński, woj. łódzkie

tel. +48 (044) 755 18 50
fax +48 (044) 755 18 51

sekretariat@ugslawno.pl
www.ugslawno.pl

     

 

 

  

 

July 2024

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku